Zmena farby škárovacej pasty

 

 


Problém

Zmena farby škárovacej hmoty - nejednotný, škvrnitý, matný alebo špinavý vzhľad škáry.

Príčina

Riešenie

Podmienky na stavenisku - napríklad priame slnečné žiarenie, vyoké
teploty okolia alebo dlaždíc alebo príliš veľká plocha škárovaná naraz pred začatím čistenia.

Počas aplikácie chráňte dlaždice pred priamym slnečným žiarením a vždy ich nanášajte v rozmedzí teplôt aktuálneho technického listu. Škárujte malé plochy - cca 3 až 4m2 naraz, aby čistenie mohlo začať skôr, ako škárovacia hmota uschne na povrchu dlaždíc.

 

Farba injektážnej zmesi nie je taká, ako sa požadovalo.

Použite predčistič UltraCare Grout Refresh ™ a UltraCare Grout Refresh, aby ste obnovili farbu a zároveň utesnili škáry.

Kvôli výstupkami na spodnej hrane dlaždíc, ktoré slúžia na vytvorenie rovnomerných škár medzi i dlaždicami, je hĺbka škár nerovnomerná. To spôsobuje vznik tieňov v škárovacej hmote. 

Vyškárujte najprv iba menšiu testovaciu plochu, aby ste určili vplyv výstupkov s na farbu škárovacej hmoty. Buď použite UltraCare Grout Release, alebo navlhčite povrch dlaždice čistou vodou.

Nerovnomerná hustota a pórovitosť dlaždice alebo prírodného kameňa spôsobila, že po uschnutí na škárovacej hmote zostali škvrny tmavšie miesta. Dočasne sa tvoriaci povlak odstránite buď zvlhčovaním prípravkom UltraCare Grout Release alebo zvlhčovaním vodou.
Čistenie povrchu dlaždíc po škárovaní bolo ukončené príliš skoro alebo príliš neskoro po nanesení škárovacej malty do škár. Príliš skoré čistenie môže vyťahovať škárovaciu maltu zo škáry. Príliš neskoré čistenie má tendenciu zanechávať nadmerný zákal. Pri čistení postupujte podľa odporúčaní na štítku alebo podľa technických listov. Odporúča škárovať po plochách 2 až 3m2 a umývanie začať po 5 až 10 min. od aplikácie. Vpyv na to môžu mať teplotné a vlhkostné podmienky.
Čas použiteľnosti škárovacej zmesi vypršal. Čas použiteľnosti produktu nájdete na balení produktu. Škárovaciu zmes po dobe spotreby zlikvidujte.  
Lepiaca malta nebola pred začatím škárovania dostatočne vytvrdnutá.

Pred škárovaním sa uistite, či je materiál na kladenie dlaždíc je úplne vytvrdený.

Na povrchu škárovacej zmesi sa vytvoril mliečny latexový film hneď po vyčistení. Takýto povlak  sa vyskytuje iba za určitých podmienok počas aplikácie. Zmizne za 20 až 30 minút.
V škárach zostala prebytočná lepiaca malta. Odstráňte zaschnuté zvyšky materiálu zo škáry a zabezpečte, aby minimálne 2/3 hĺbky škáry zostali k dispozícii pre škárovaciu hmotu.
Vyskytli sa nekonzistentné hĺbky a šírky medzery. Na zaistenie správnej konzistencie farieb a vzhľadu používajte rozpery dlaždíc.
Nerovnomerná glazúra na okrajoch dlaždíc spôsobila, že károvacia malta neschla rovnomerne  a na povrchu škáry preto vznikli rôzne odtiene. Použite dlaždice, ktoré majú na okrajoch jednotnú glazúrovanú vrstvu.
Na urovni podlahy je 100% relatívnej vlhkosti (RH). Na zníženie relatívnej vlhkosti a získanie tvrdých škárovacích spojov použite ventilátory alebo zariadenia na pohyb vzduchu, pokým produkt nebude 100% tvrdý. Ideálne podmienky pre vytvrdzovanie sú 50% relatívna vlhkosť a 23 °C.
Betónová doska nebola úplne vytvrdená alebo má problémy s vlhkosťou a parami. Vyskúšajte hladinu vlhkosti betónu testom na chlorid vápenatý, testom na relatívnu vlhkosť alebo použite vlhkomer. 
Na vytvorenie bariéry proti vlhkosti môžete použiť výrobky MAPEI.
Škárovanie robili rôzni majstri, alebo v rôznych podmienkach prostredia.  Pokiaľ je to možné, využite rovnakých stavebných majstrov. Je dôležité dodržať rovnaké postupy a snažiť sa udržať počas celého procesu rovnaké podmienky - pokiaľ ide o teplo, vlhkosť a pod. 
Škárovacia hmota bola predčasne vystavená nadmernému množstvu množstvo vlhkosti. Pastové škárovačky pripravené na okamžité použitie by nemali byť vystavené vlhkosti minimálne 72 hodín po aplikácii. Použite ventilátory a zariadenia na pohyb vzduchu, aby ste zaistili, že podmienky sú menej ako 100% RH. MAPEI neodporúča kryť tento typ škárovacích zmesí kraftovým papierom, plachtou atď., ktoré sú v priamom kontakte so škárovacou maltou, pretože to zachytí vlhkosť a udrží vysoké percento relatívnej vlhkosti. Avšak v exteriéri môžete prekryť škárovanú plochu, pokiaľ je medzi ňou a plachtou medzera aspoň 0,9 m.
Bežné udržiavacie čistenie škárovacej malty bolo vykonaná príliš skoro po škárovaní. Pred začatím rutinnej údržby škárovacej malty počkajte 72 hodín.
Voda pridaná do zmesi alebo použitá na umývanie má vysoký obsah železa alebo iných minerálov. Použite pitnú vodu.