Vlastnosti
 • pasta na vyhladenie škár pred inštaláciou LVT krytín
 • pripravená na priame použitie
 • veľmi rýchlo vytvrdzuje
 • vysoká prídržnosť na existujúcich povrchoch obkladových prvkov a v škárach
 • Planiprep 4 LVT umožňuje aplikáciu do „nuly“ a to i bez použitia adhézneho mostíka
 • veľmi hladký vzhľad a jemná štruktúra, vhodné pre inštaláciu LVT
 • nie je nebezpečný pre podlahárov ani konečných užívateľov
 • veľmi nízky obsah organických prchavých látok (EMICODE EC1 Plus)
PLANIPREP 4 LVT

PRE VYHLADENIE ŠKÁR
Planiprep 4 LVT je pasta na báze akrylovej živice, vo vodnej disperzii, s obsahom minerálnych plnív a špeciálnych prísad, určená na vyrovnanie a vyhladenie povrchov. Dodáva sa v podobe ľahko spracovateľnej pasty so špeciálnou konzistenciou, pripravenej na priame použitie. 

OBLASTI POUŽITIA
Výrobok je určený na vyrovnanie a vyhladenie  jestvujúcich povrchov z keramiky a kameňa (možnosť aplikácie do „nuly“, príp. až do hrúbky 2 mm). Môže byť tiež použitý na vyrovnanie a škárovanie rôznych druhov podkladových vrstiev (ako napr. drevo, sadra, vlákno-cementové dosky a pod.). Výplň škár v obkladových prvkoch a vytvorenie veľmi jemného, hladkého povrchu, vhodného pre rýchlu inštaláciu LVT krytín (po 2 hodinách).

NÁVODY A VIDEÁ K PRODUKTU

SPÔSOB POUŽITIA 

Príprava podkladu

Existujúca podlaha a škáry musia byť pevné, suché, bez prachu, nesúdržných častí, náterov, voskov, oleja, hrdze a zvyškov sadry. Povrch očistite, odmastite s použitím vhodného detergentu a/alebo mechanicky prebrúste.  

Aplikácia zmesi

Planiprep 4 LVT je pripravený na priame použitie a nevyžaduje žiadnu prípravu. Pred použitím zmes premiešajte v nádobe. Aplikujte celoplošne na podklad s kovovou stierkou. Stierku držte v diagonálnom smere na škáry, čím sa vytvorí hladká, veľmi tenká vrstva na povrchu podlahy a zaistí sa dokonalé vyplnenie medzier a škár, bez vzniku akýchkoľvek odskokov a dier. Výrobok neaplikujte do škár vo väčšej vrstve ako 3-4 mm. 

Povrchy vyrovnané s použitím Planiprep 4 LVT sú pripravené na ďalšie práce (ak sa vyžaduje prebrúsenie alebo priama inštalácia LVT) po 2 hodinách od začiatku aplikácie. V prípade prebrúsenia vyrovnaného povrchu, odstráňte pred inštaláciou LVT všetky prachové častice.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 

 • Nepoužívajte v exteriéri
 • Aplikujte pri teplote od +5°C do +35°C
 • Neaplikujte na povrchy so vzlínajúcou vlhkosťou
 • Finálny povrch Planiprep 4 LVT nie je nasiakavý
 • Z tohto dôvodu, pri inštalácii LVT použite dvojzložkové epoxy-polyuretánové lepidlá (ako napr. Ultrabond Eco MS 4 LVT alebo Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall), alebo povrch vyrovnajte v hrúbke 2 mm s použitím malty kompatibilnej s lepidlom vo vodnej disperzii (ako napr. Ultrabond ECO 4 LVT).

Technické listy

Technické listy
FAQ - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY K PRODUKTU

Aká je spotreba pasty?


Spotreba Planiprep 4 LVT je cca 0,8-1,0 kg/m².


V akých baleniach sa produkt dodáva?


Planiprep 4 LVT je určený pre profesionálne využitie, preto sa dodáva v 10 kg nádobách.


Ako je možné odstrániť zvyšky pasty?


Na očistenie náradia a nádoby stačí voda. Účinkuje vtedy, kým je ešte pasta čerstvá.


Ako sa Planiprep 4 LVT správne skladuje?


V originálnom balení na suchom mieste je možné produkt skladovať 12 mesiacov.