Vlastnosti
  • jednozložkové lepidlo na báze MS polymérov pre LVT podlahové krytiny
  • pripravené na priame použitie, bez potreby miešania
  • veľmi jednoduchá aplikácia
  • rýchle vytvrdzovanie aj pri nízkych teplotách
  • vysoká pevnosť v šmyku a PEEL prídržnosť
  • veľmi dobrá rozmerová stálosť
  • vhodné na pojazd stoličiek s rolovacími kolieskami
  • bez obsahu rozpúšťadla, nehorľavé, veľmi nízky obsah emisií (EMICODE EC1)
  • Blauer Angel – RAL UZ 113
ULTRABOND ECO MS 4 LVT

UNIVERZÁLNE LEPIDLO NA PODLAHY
Ultrabond Eco MS 4 LVT je jednozložkové lepidlo na báze MS polymérov vo vodnej disperzii. Lepidlo má konzistenciu pasty a dodáva sa v bielej farbe. Vytvára veľmi tuhý film s odolnosťou proti vlhkosti, vode a teplu. Rovnako zabezpečuje dokonalú prídržnosť ku všetkým materiálom používaným v stavebnom priemysle.

OBLASTI POUŽITIA
Produkt bol vyvinutý špeciálne na inštaláciu podlahových krytín z LVT. Tiež je vhodný ako univerzálne lepidlo pre všetky druhy textilných, pružných podlahových krytín a pre všetky druhy vinylov. Používa sa na správne pripravené, nasiakavé aj nenasiakavé podklady, ako aj na podlahové vykurovacie systémy.

Výrobok je obzvlášť vhodný do priestorov staticky i dynamicky zaťažovaných, vrátane priestorov s vysokým zaťažením, v občianskych, komerčných a priemyselných stavbách, ako sú napr. nemocnice, nákupné centrá, letiská a pod. Vhodné na pojazd otočných stoličiek s rolovacími kolieskami podľa EN 12529.

NÁVODY A VIDEÁ K PRODUKTU

SPÔSOB POUŽITIA 

Príprava podkladu

Povrch musí byť suchý, rovný, nosný, mechanicky pevný, zbavený voľných a prachových častí, voskov, olejov, mastnôt, hrdze a zvyškov sadry a iných látok, ktoré by mohli znižovať prídržnosť k podkladu. Na nesavých povrchoch aplikujte vyrovnávacie vrstvy v min. hrúbke 2 mm. Uistite sa, že povrch nie je vystavený vzlínaniu vlhkosti. 

V prípade nutnosti opravy trhlín v podklade, spevnenia poterov, požiadavky na zhotovenie rýchloschnúcich poterov alebo nutnosti dodatočného vyrovnania nerovností, prosíme, kontaktujte technické oddelenie MAPEI.

Aklimatizácia

Pred inštaláciou sa uistite, že krytiny a podklad sú aklimatizované na odporúčané teploty a relatívnu vlhkosť vzduchu. 

Nanesenie lepidla

Pri prvom otvorení balenia odstráňte z povrchu ochrannú fóliu. Ultrabond Eco MS 4 LVT je pripravený na priame použitie a nevyžaduje žiadnu prípravu. Lepidlo aplikujte rovnomerne na povrch s použitím vhodnej zubovej stierky. V prípade inštalácie podlahovej krytiny s použitím už otvoreného balenia, odstráňte najskôr z povrchu zaschnutý povrchový film a následne postupujte rovnako ako je uvedené vyššie.  

Inštalácia podlahových krytín

Podlahové krytiny inštalujte podľa inštrukcií výrobcu. Nanášajte vždy len také množstvo lepidla, ktoré je možné prekryť podlahovinou v priebehu otvorenej doby (t.j. cca. 20 - 30 minút pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu) a lepidlo je schopné byť transformované aj na zadnú stranu podlahovej krytiny.

Inštalácia podlahovej krytiny je možná už po veľmi krátkej čakacej dobe do stále čerstvej vrstvy lepidla. Pri inštalácii krytiny musí byť zabezpečené jej dokonalé vtlačenie do lepidla pomocou špeciálneho náradia, čím sa zamedzí vzniku vzduchových bublín a zabezpečí sa dokonalý prenos lepidla na zadnú stranu podlahoviny. Po niekoľkých minútach od inštalácie je potrebné opäť zatlačiť podlahové krytiny k podkladu vhodným náradím. 

Technické listy

Technické listy
FAQ - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY K PRODUKTU

Aká je spotreba lepidla na meter štvorcový?


Spotreba závisí od rovinnosti podkladu, druhu materiálu zadnej strany podlahovej krytiny a použitej zubovej stierky. MAPEI stierka č.1 : cca. 300-350 g/m², MAPEI stierka č.2 : cca. 400-450 g/m², Zubová stierka TKB A1/A2: cca. 250-350 g/m², Zubová stierka TKB B1: cca. 350-400 g/m².


V akom balení sa produkt dodáva?


Ultrabond Eco MS 4 LVT sa dodáva v 15 kg plastových nádobách.


Ako je možné odstrániť zvyšky lepidla?


Čerstvé zvyšky lepidla Ultrabond Eco MS 4 LVT odstráňte z náradia, podlahových a nástenných krytín, profilov a soklových líšt s prípravkom Cleaner L. Po zaschnutí lepidla je možné už len čistenie s použitím prípravku Pulicol 2000.


Ako sa produkt správne skladuje?


Pri normálnych podmienkach je Ultrabond Eco 4 LVT v originálnom, uzatvorenom balení skladovateľný po dobu 12 mesiacov. V prípade prepravy výrobku na dlhšie vzdialenosti sa môže vyžadovať transport v tepelne izolovaných kontajneroch.