Vlastnosti
 • Očistí zvyšky cementu, vápno, výkvety, dokonca i mastné škvrny
 • Nepoškodzuje škáry medzi obkladovými prvkami, a to ani v prípade, že boli použité farebné odtiene škárovacích mált
 • Neuvoľňuje nijaké toxické výpary - je vytvorený na báze organických kyselín
ULTRACARE KERANET EASY

ČISTÝ OBKLAD
Čistiaci prostriedok UltraCare Keranet Easy je určený na čistenie povrchov v interiéri a exteriéri, vyškárovaných s použitím cementových škárovacích mált. Výrobok môže byť použitý na všetky kyselinovzdorné materiály ako sú napr. porcelán, keramika, sklenená mozaika, terracotta a prírodný kameň odolný proti kyselinám. Je vytvorený na báze špeciálnych organických kyselín. V porovnaní s najagresívnejšími kyselinami (kyselina chlorovodíková, sírová atď.) je na vzniknuté škvrny a výkvety oveľa účinnejší a neuvoľňuje toxické výpary. UltraCare Keranet Easy nepoškodzuje škáry vzniknuté medzi obkladovými prvkami, a to ani v prípade, že boli použité farebné odtiene škárovacích mált. Na povrchu škáry odstraňuje len vzniknuté výkvety.

OBLASTI POUŽITIA
Pomocou keranetu vyčistíte cementové zvyšky, vápna a výkvetov. Tiež je vhodný na čistenie zadnej strany porcelánových obkladových prvkov.

NÁVODY A VIDEÁ K PRODUKTU

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 

 • Keranet nepoužívajte na mramor, na žiadne vápencové kamene alebo im podobné kamene, a na cementové dlažby. 
 • Keranet nepoužívajte na keramické obkladové prvky alebo na povrchy, ktorých glazúra nie je odolná proti kyselinám. 
 • Pri práci s čistiacim prostriedkom Keranet používajte gumené ochranné rukavice a okuliare, aby sa zabránilo kontaktu s pokožkou. 
 • Pred použitím si overte, že čistený povrch je odolný proti kyselinám. 
 • V prípade pochybností sa odporúča vopred vykonať skúšku čistiaceho prostriedku.
 • Keranet môže v kontakte s kovovými zariadeniami spôsobiť koróziu. 
 • Keranet nenechávajte pôsobiť na škáre príliš dlhý čas, pri čistení používajte značné množstvo vody na odstránenie zvyškov čistiaceho prostriedku, ktoré by mohli spôsobiť zmeny farebného odtieňa. 
 • Vyhnite sa kontaktu s kovovými predmetmi alebo povrchmi, pri ktorých prichádza ku korózii.

POSTUP PRI APLIKÁCII 

Pred použitím čistiaceho prostriedku Keranet ochráňte všetky povrchy, ktoré by mohli byť jeho pôsobením poškodené. Ak Keranet používate na veľmi savých povrchoch (ako napr. cotto toscano, porézne obkladové prvky, betón, omietky a pod.), je pred jeho použitím nevyhnutné navlhčenie takýchto povrchov. 

Keranet tekutý nanášajte handričkou alebo štetcom. Nechajte prostriedok pôsobiť cca 5 minút, následne pomocou kefy alebo abrazívnej hubky (Scotch Brite® strednej zrnitosti) odstráňte zvyšky nečistôt na povrchu až do úplného vyčistenia. Na plochách so značným znečistením od škvŕn postup opakujte. Zvyšky čistiaceho prostriedku z čistenej plochy odstráňte pomocou špongie, gumovej stierky alebo priemyselným vysávačom. Následne pri veľkom množstve vody čistite povrch starostlivo kefou v každom smere. Na záver povrch vysušte handričkou. Pri použití čistiaceho prostriedku Keranet koncentrovaný prášok (pri čistení cotto toscano vyškárovaného cementovou škárovacou maltou odtieňu antracit), musí byť dodržaný rovnaký technologický postup s vedomím, že Keranet je v tomto prípade aplikovaný na vopred navlhčený podklad.

Nepreskočte dôležité upozornenia v technickom liste UltraCare Keranet Easy!

Technický list

Technický list
FAQ - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY K PRODUKTU

Ako očistím zvyšky cementu z povrchu obkladov?


Po finálnom dočistení po škárovaní, ak sú na povrchu obkladu ešte stále zvyšky cementovej malty (spôsobené napr. nesprávnou aplikáciou), je vyčistenie možné použitím čistiaceho prípravku na báze organických kyselín Keranet. Čistenie realizujte min. 24 hodín po škárovaní a dodržujte informácie uvedené v príslušnom technickom liste výrobku. Keranet používajte len na povrchoch, ktoré sú odolné voči kyselinám. Čistiaci prípravok nikdy nepoužívajte na mramor alebo vápencové materiály.